Salons professionnels Actualités KRONEN calendar 2017 Articles de presse

Salons professionnels

FRUIT LOGISTICA, Berlin

FruitLogistica2017 | KRONEN Nahrungsmitteltechnik

08.02. - 10.02.2017

Hall 3.1 / Stand A-05
Lien: Fruit Logistica, Berlin